Pla de Mandat de Castellví de la Marca 2020-23

El Pla d'Actuació de Mandat (PAM) és l'instrument de planificació estratègica que marca el full de ruta a seguir per l'ajuntament durant el mandat. El PAM permet racionalitzar les prioritats municipals i connectar-les amb els diferents espais de gestió de l'organització (pressupost, serveis i recursos humans).

En el cas de Castellví de la Marca el govern municipal ha decidit distribuir l'acció del mandat en quatre gran eixos: el compromís amb el Medi ambient i el territori, el compromís amb les persones, el compromís amb la promoció del poble i assolir un ajuntament obert, intel·ligent i participatiu. Veure presentació completa

En aquest mandat, a més, el PAM s'ha vinculat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de tal manera que es visualitza com l'acció local que es desenvolupa des de Castellví de la Marca contribueix a l'assoliment de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

A continuació trobareu la informació sobre l'estat d'execució del PAM, d'aquesta manera es fa efectiu el compromís de l'organització vers el full de ruta que s'ha marcat per aquest mandat.

Última actualización: 30 de marzo de 2023

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Aquí puedes ver como el Plan conecta con los ODS.

1 1. Fin de la pobreza 2 true 3 ods/ods_goal_01_es.png 4 false 5 1 6 ods/ods_goal_01_es.png testtest00
1 1. Fin de la pobreza 2 ods/ods_goal_01_es.png 3 ods/ods_goal_01_es.png 4 false 5 1 6 true testtest0
1 2. Hambre cero 2 true 3 ods/ods_goal_02_es.png 4 false 5 2 6 ods/ods_goal_02_es.png testtest00
1 2. Hambre cero 2 ods/ods_goal_02_es.png 3 ods/ods_goal_02_es.png 4 false 5 2 6 true testtest0
1 3. Salud y bienestar 2 true 3 ods/ods_goal_03_es.png 4 true 5 3 6 ods/ods_goal_03_es.png testtest00
1 3. Salud y bienestar 2 ods/ods_goal_03_es.png 3 ods/ods_goal_03_es.png 4 true 5 3 6 true testtest0
7,3%
1 4. Educación de calidad 2 true 3 ods/ods_goal_04_es.png 4 true 5 4 6 ods/ods_goal_04_es.png testtest00
1 4. Educación de calidad 2 ods/ods_goal_04_es.png 3 ods/ods_goal_04_es.png 4 true 5 4 6 true testtest0
3,2%
1 5. Igualdad de género 2 true 3 ods/ods_goal_05_es.png 4 true 5 5 6 ods/ods_goal_05_es.png testtest00
1 5. Igualdad de género 2 ods/ods_goal_05_es.png 3 ods/ods_goal_05_es.png 4 true 5 5 6 true testtest0
4,8%
1 6. Agua limpia y saneamiento 2 true 3 ods/ods_goal_06_es.png 4 true 5 6 6 ods/ods_goal_06_es.png testtest00
1 6. Agua limpia y saneamiento 2 ods/ods_goal_06_es.png 3 ods/ods_goal_06_es.png 4 true 5 6 6 true testtest0
5,6%
1 7. Energía asequible y no contaminante 2 true 3 ods/ods_goal_07_es.png 4 true 5 7 6 ods/ods_goal_07_es.png testtest00
1 7. Energía asequible y no contaminante 2 ods/ods_goal_07_es.png 3 ods/ods_goal_07_es.png 4 true 5 7 6 true testtest0
2,4%
1 8. Trabajo decente y crecimiento económico 2 true 3 ods/ods_goal_08_es.png 4 true 5 8 6 ods/ods_goal_08_es.png testtest00
1 8. Trabajo decente y crecimiento económico 2 ods/ods_goal_08_es.png 3 ods/ods_goal_08_es.png 4 true 5 8 6 true testtest0
8,9%
1 9. Industria, innovación e infraestructura 2 true 3 ods/ods_goal_09_es.png 4 true 5 9 6 ods/ods_goal_09_es.png testtest00
1 9. Industria, innovación e infraestructura 2 ods/ods_goal_09_es.png 3 ods/ods_goal_09_es.png 4 true 5 9 6 true testtest0
3,2%
1 10. Reducción de las desigualdades 2 true 3 ods/ods_goal_10_es.png 4 true 5 10 6 ods/ods_goal_10_es.png testtest00
1 10. Reducción de las desigualdades 2 ods/ods_goal_10_es.png 3 ods/ods_goal_10_es.png 4 true 5 10 6 true testtest0
6,5%
1 11. Ciudades y comunidades sostenibles 2 true 3 ods/ods_goal_11_es.png 4 true 5 11 6 ods/ods_goal_11_es.png testtest00
1 11. Ciudades y comunidades sostenibles 2 ods/ods_goal_11_es.png 3 ods/ods_goal_11_es.png 4 true 5 11 6 true testtest0
16,9%
1 12. Producción y consumo responsables 2 true 3 ods/ods_goal_12_es.png 4 true 5 12 6 ods/ods_goal_12_es.png testtest00
1 12. Producción y consumo responsables 2 ods/ods_goal_12_es.png 3 ods/ods_goal_12_es.png 4 true 5 12 6 true testtest0
4,0%
1 13. Acción por el clima 2 true 3 ods/ods_goal_13_es.png 4 true 5 13 6 ods/ods_goal_13_es.png testtest00
1 13. Acción por el clima 2 ods/ods_goal_13_es.png 3 ods/ods_goal_13_es.png 4 true 5 13 6 true testtest0
0,8%
1 14. Vida submarina 2 true 3 ods/ods_goal_14_es.png 4 false 5 14 6 ods/ods_goal_14_es.png testtest00
1 14. Vida submarina 2 ods/ods_goal_14_es.png 3 ods/ods_goal_14_es.png 4 false 5 14 6 true testtest0
1 15. Vida de ecosistemas terrestres 2 true 3 ods/ods_goal_15_es.png 4 true 5 15 6 ods/ods_goal_15_es.png testtest00
1 15. Vida de ecosistemas terrestres 2 ods/ods_goal_15_es.png 3 ods/ods_goal_15_es.png 4 true 5 15 6 true testtest0
4,0%
1 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 2 true 3 ods/ods_goal_16_es.png 4 true 5 16 6 ods/ods_goal_16_es.png testtest00
1 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 2 ods/ods_goal_16_es.png 3 ods/ods_goal_16_es.png 4 true 5 16 6 true testtest0
24,2%
1 17. Alianzas para lograr los objetivos 2 true 3 ods/ods_goal_17_es.png 4 true 5 17 6 ods/ods_goal_17_es.png testtest00
1 17. Alianzas para lograr los objetivos 2 ods/ods_goal_17_es.png 3 ods/ods_goal_17_es.png 4 true 5 17 6 true testtest0
8,1%