Presentació del PAM

Benvolguda veïna, benvolgut veí,

Et presentem el Pla d’Actuació Municipal (PAM) pels anys 2020-2023. L’equip de govern ha analitzat quins són els reptes que té plantejats Castellví de la Marca pels propers anys i, a partir d’aquí, s’han establert les accions i els recursos necessaris per assolir-los.

Aquesta planificació s’ha fet en un context de confinament de la ciutadania i de les empreses com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. És per aquesta raó, que el PAM també intenta donar resposta a les 3 crisis que s’han generat: sanitària, econòmica i social.

S’han dibuixat 4 objectius de poble que denoten el compromís municipal amb el medi ambient i el territori, amb les persones, amb la promoció de Castellví de la Marca i amb la consecució d’un ajuntament més fort, obert, participatiu i intel·ligent.

Com observaràs, les actuacions programades s’han connectat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides per reforçar la implicació de Castellví de la Marca amb el planeta i la prosperitat. Creiem en una societat mobilitzada i en un nuclis actius que participin en la gestió de les polítiques locals. Per aquest motiu, s’han integrat dins del PAM les idees que han sorgit a través dels diferents processos participatius que s’han endegat i, a més, et posem a disposició una eina digital de retiment de comptes sobre la consecució dels objectius fixats.

El PAM és un full de ruta viu i canviant, que ha d’atendre les situacions i les necessitats sobrevingudes que el veïnat ens reclami durant el present mandat.

Rep una cordial salutació.

Xavier Ramos i Pujol

Alcalde de Castellví de la Marca